Ansvarsfriskrivning för e-handelssida i Sverige:

  1. Vi på WSIP strävar efter att tillhandahålla en smidig och tillfredsställande köpupplevelse för våra kunder. Det är dock viktigt att notera att användningen av denna webbplats och eventuella köp av produkter eller tjänster sker på användarens eget ansvar.
  2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser, produktbeskrivningar eller andra detaljer utan föregående meddelande.
  3. WSIP ansvarar inte för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstår till följd av användningen av denna webbplats eller köp av produkter eller tjänster genom denna webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, direkta eller indirekta förluster av intäkter, förlust av data, skador på egendom eller personskador.
  4. Vi ansvarar inte för eventuella förseningar, fel eller avbrott i tjänsten som beror på omständigheter utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, strejker, tekniska fel eller handlingar av tredje part.
  5. Vi strävar efter att säkerställa att våra produkter och tjänster uppfyller höga kvalitetsstandarder. Trots våra ansträngningar kan vi dock inte garantera att produkterna eller tjänsterna kommer att vara felfria eller att de kommer att uppfylla användarens förväntningar.
  6. Användare uppmanas att noggrant läsa produktbeskrivningar, villkor och returpolicyer innan de genomför ett köp på denna webbplats. Vi ansvarar inte för eventuella missförstånd eller tvister som uppstår till följd av användarens bristande förståelse av dessa villkor.

Genom att använda denna webbplats och genomföra köp av produkter eller tjänster via denna webbplats samtycker användaren till denna ansvarsfriskrivning i dess helhet. Om användaren har några frågor eller funderingar angående denna ansvarsfriskrivning, är de välkomna att kontakta oss för ytterligare information.